صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۲,۲۹۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۴۷,۷۰۳,۹۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۶۰,۷۰۴,۸۲۷,۹۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۶۸ ۰ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۷۸,۱۱۰,۰۰۰ ۵۵۲,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۵۶۰,۷۰۴,۸۲۷,۹۷۲
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۶۴ ۳ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۷۸,۱۱۰,۰۰۰ ۵۵۲,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۵۵۶,۸۱۳,۰۶۴,۰۱۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۶۰ ۶ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۷۸,۱۱۰,۰۰۰ ۵۵۲,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۵۵۲,۹۵۹,۹۳۴,۳۷۶
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۴۸ ۱ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۸,۱۱۰,۰۰۰ ۵۵۲,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۵۴۸,۷۲۱,۲۶۸,۰۷۵
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۳۹ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۷,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۶۹۶,۱۲۹,۲۴۹,۷۷۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۳۲ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۷,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۶۹۱,۹۹۱,۹۰۸,۰۷۷
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۲۷ ۰ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۷,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۶۸۸,۲۳۹,۷۹۶,۰۶۲
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۸ ۰ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۷,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۶۸۲,۹۴۰,۸۷۹,۱۱۶
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۱۴ ۲ ۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۷,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۶۷۹,۹۹۱,۰۵۰,۷۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۱۰ ۳ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۷,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۶۷۶,۷۲۲,۶۵۸,۴۹۲
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۰۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۵ ۵ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۶۴۲,۷۲۳,۳۲۸,۵۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۰,۲۱۰ ۱۰,۲۰۵ ۱۰,۲۱۰ ۵ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۷۵۸,۴۰۴,۰۲۴,۵۶۵
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۹۹ ۱۰,۱۹۳ ۱۰,۲۰۳ ۱۰ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۷۵۲,۰۳۲,۵۴۰,۹۸۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۸۶ ۱۰,۲۰۴ ۱۸ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۷۴۷,۶۴۵,۸۱۲,۱۶۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۹۷ ۱۸ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۷۴۳,۷۳۶,۹۷۰,۶۵۶
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۷۷ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۹۱ ۱۹ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۷۳۹,۷۶۹,۴۶۲,۴۵۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۱۸۶ ۲۰ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۷۳۶,۷۵۸,۳۴۱,۱۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۸۲ ۲۱ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۶,۰۷۸ ۵,۷۳۳,۷۷۵,۲۱۷,۴۰۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۸۱ ۲۷ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۰,۷۱۰,۰۰۰ ۵۶۶,۶۹۶,۰۷۸ ۵,۷۵۴,۰۱۷,۱۳۸,۷۵۶
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۷۱ ۲۵ ۰ ۲,۴۲۲,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۱,۸۶۰,۷۱۰,۰۰۰ ۵۶۶,۶۹۶,۰۷۸ ۵,۷۴۹,۸۲۹,۲۹۰,۸۰۸
  مشاهده همه