صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۲,۸۳۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۸۷,۱۶۳,۹۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۲۲۷,۳۹۹,۳۱۸,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۱:۰۰:۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۰,۱۹۸ ۱۰,۱۹۳ ۱۰,۱۴۷ -۴۶ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۷۷,۹۷۰,۰۰۰ ۵۱۲,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۲۷,۳۹۹,۳۱۸,۴۲۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۸۶ ۱۰,۱۴۲ -۴۴ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۷۷,۹۷۰,۰۰۰ ۵۱۲,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۲۳,۷۴۰,۴۷۹,۴۵۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۳۷ -۴۲ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۷۷,۹۷۰,۰۰۰ ۵۱۲,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۱۹,۹۹۵,۱۸۹,۰۶۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۷۱ ۱۰,۱۳۲ -۳۹ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۷۷,۹۷۰,۰۰۰ ۵۱۲,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۱۵,۸۶۰,۹۵۹,۷۷۴
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۲۹ -۳۵ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۷,۹۷۰,۰۰۰ ۵۱۲,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۱۲,۲۳۲,۱۳۲,۲۵۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۲۸ -۲۹ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۶۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵۲۰,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۹۰,۱۰۱,۷۴۶,۴۰۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰,۱۵۵ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۲۳ -۲۷ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۶۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵۲۰,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۸۶,۵۴۸,۳۷۲,۲۳۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۱۱۰ -۳۳ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۶۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵۲۰,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۸۲,۵۹۶,۱۱۳,۶۱۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰,۱۴۰ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۱۰۵ -۳۰ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۶۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵۲۰,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۷۸,۶۹۷,۵۲۹,۶۷۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۰۰ -۲۸ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۶۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵۲۰,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۷۵,۲۴۶,۹۷۰,۱۹۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۰۹۳ -۲۸ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵۲۰,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۲۷۱,۱۳۸,۶۱۹,۰۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۰۸۷ -۲۷ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ۵۳۹,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۵۹,۶۹۷,۵۹۰,۶۷۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۸۲ -۲۵ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ۵۳۹,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۵۵,۸۸۴,۲۴۲,۱۴۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۷۷ -۲۴ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ۵۳۹,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۵۳,۱۰۱,۱۳۴,۵۵۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۷۱ -۲۱ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ۵۳۹,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۴۸,۲۸۲,۳۳۲,۵۳۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۶۶ -۱۹ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ۵۳۹,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۴۴,۳۲۲,۰۴۴,۰۴۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۶۱ -۱۷ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ۵۳۹,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۴۰,۶۲۹,۵۶۹,۷۹۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰,۰۷۷ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۴۴ -۲۷ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ۵۳۹,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۳۶,۹۵۴,۵۵۲,۸۶۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۴۰ -۲۴ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۴۳,۹۷۰,۰۰۰ ۵۴۶,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۵۰۳,۵۱۷,۹۶۵,۴۳۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۳۷ -۲۰ ۰ ۲,۶۸۵,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۱۴۳,۹۷۰,۰۰۰ ۵۴۶,۸۳۶,۰۷۸ ۵,۴۹۹,۴۶۶,۷۷۳,۴۹۲
  مشاهده همه