صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۳۷