صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷۹,۵۶۶,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۲۰,۴۳۳,۹۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۹۷۴,۴۷۱,۱۸۱,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۰:۳۶:۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۰,۲۳۴ ۱۰,۲۲۹ ۱۰,۲۰۰ -۲۹ ۰ ۳,۰۴۹,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۹,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۹۷۴,۴۷۱,۱۸۱,۴۱۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۰,۲۲۷ ۱۰,۲۲۳ ۱۰,۱۹۵ -۲۸ ۰ ۳,۰۴۹,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۹,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۹۶۹,۲۶۴,۱۸۲,۶۹۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۰,۲۱۷ ۱۰,۲۱۳ ۱۰,۱۷۲ -۴۱ ۰ ۳,۰۴۹,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۹,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۹۶۱,۵۵۴,۴۱۲,۲۷۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۰,۲۰۹ ۱۰,۲۰۵ ۱۰,۱۵۴ -۵۱ ۰ ۳,۰۴۹,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۹,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۹۵۵,۵۴۳,۷۶۱,۲۸۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۰,۱۹۷ ۱۰,۱۹۳ ۱۰,۱۴۸ -۴۵ ۰ ۳,۰۴۹,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۹,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۹۴۶,۰۵۹,۳۲۴,۳۴۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۸۶ ۱۰,۱۴۳ -۴۳ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۴۹,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۹,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۹۴۰,۸۷۵,۵۵۰,۱۲۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۲۷ -۵۲ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۴۶,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۶,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۹۰۴,۴۰۶,۰۳۴,۵۳۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۱۸ -۵۴ ۰ ۳,۰۴۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۱,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۸۴۸,۳۶۵,۶۶۲,۳۱۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۰,۱۶۶ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۰۷ -۵۵ ۰ ۳,۰۴۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۱,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۸۴۰,۶۳۹,۸۸۶,۷۳۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۰۹۰ -۶۳ ۰ ۳,۰۴۱,۴۰۶,۰۷۸ ۸,۸۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۴,۸۴۰,۰۰۰ ۷۷۱,۵۶۶,۰۷۸ ۷,۸۳۳,۳۳۷,۲۲۲,۸۹۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۰۸۲ -۶۳ ۰ ۳,۰۴۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۸۰,۴۳۶,۰۷۸ ۷,۹۱۷,۳۰۶,۵۱۲,۷۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۰۷۷ -۶۱ ۰ ۳,۰۴۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۸۰,۴۳۶,۰۷۸ ۷,۹۱۲,۳۴۲,۷۴۴,۰۶۸
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۰۷۱ -۶۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۴۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۸۰,۴۳۶,۰۷۸ ۷,۹۰۶,۸۴۸,۵۹۷,۲۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۰۶۰ -۶۱ ۰ ۳,۰۱۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۵۰,۴۳۶,۰۷۸ ۷,۵۹۵,۴۹۹,۶۳۲,۲۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۰۵۵ -۶۴ ۰ ۳,۰۱۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۵۰,۴۳۶,۰۷۸ ۷,۵۹۳,۳۹۸,۳۱۵,۱۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۰,۱۱۳ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۰۴۹ -۵۹ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۰۱۱,۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۵۰,۴۳۶,۰۷۸ ۷,۵۸۵,۵۸۷,۵۰۱,۴۱۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۰۲۵ -۷۲ ۰ ۲,۹۶۸,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۰۷,۸۳۶,۰۷۸ ۷,۱۴۷,۰۹۳,۲۵۵,۰۸۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۲۱ -۶۸ ۰ ۲,۹۶۸,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۰۷,۸۳۶,۰۷۸ ۷,۱۴۱,۲۴۱,۲۸۴,۱۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۱۶ -۶۴ ۰ ۲,۹۶۸,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۰۷,۸۳۶,۰۷۸ ۷,۱۳۴,۶۸۴,۴۳۵,۹۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۰,۰۷۷ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۱۰ -۶۳ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۶۸,۸۰۶,۰۷۸ ۰ ۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۰۷,۸۳۶,۰۷۸ ۷,۱۲۹,۹۹۱,۷۹۹,۳۷۶
  مشاهده همه